Znojmu jako by nestačilo jeho malebné historické centrum s dominantou kostela svatého Mikuláše a přemyslovského hradu, pitoreskními uličkami a rotundou svaté Kateřiny. Pod tím vším je ještě jedno Znojmo – Znojmo neméně impozantní, Znojmo temných chodeb a chodbiček, Znojmo sklepů, šachet, studen a kouřovodů. To vše dává dohromady nejrozsáhlejší podzemní bludiště u nás o neuvěřitelné délce přes pětadvacet kilometrů.

Základem unikátního systému, který se rozprostírá pod celým územím starého města, byly prosté sklepy. S tím, jak se za vlády posledních Přemyslovců horšila politická situace v českém království, se však začalo o podzemních prostorách přemýšlet i jako o úkrytu, kde by obyvatelé města mohli delší dobu přežít případné obléhání nebo rabování města vojskem. S pomocí jihlavských a kutnohorských havířů tak byla jednotlivá sklepení postupně propojena a přibyla k nim soustava studen, větracích průduchů a odvodňovacích struh – to vše na některých místech i ve čtyřech úrovních nad sebou.

Vynalézavost středověkých stavitelů dodnes nepřestává fascinovat, tím spíš, že celá spleť podzemních prostor vznikala živelně bez jakéhokoli plánu. A nutno podotknout, že v průběhu dějin tento skrytý labyrint lidem skutečně mnohokrát pomohl. Kvůli jeho strategické poloze totiž nebyla ve Znojmě o nepřátelské cizí armády nouze.

Unikátní systém chodem pod celým městem se rozvinul spojováním sklepů a spíží pro případ, že by město bylo v ohrožení a jeho obyvatelé by hledali úkryt před nájezdy nepřátelských vojsk. Vynalézavost středověkých stavitelů je fascinující a je těžké si představit, že jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě vznikl bez jakéhokoli plánování. | z archivu města Znojma

Za taji podzemního života se můžete vydat v rámci různých prohlídkových tras, přičemž tu klasickou by měli zvládnout i mírní klaustrofobici. Setkáte se na ní se čtrnácti zastaveními, která přibližují útrpné právo, ubytovací standard středověkého městského vězení nebo práci alchymistů. Odvážnější povahy se pak mohou vydat na některou z adrenalinových výprav. Na nich vás místo poklidné procházky čekají krkolomné chodbičky plné vody a bahna, kluzké žebříky, hrbolaté schody i úzké spojnice, které lze překonat jen po čtyřech. Odměnou za trochu nepohodlí vám ale bude jedinečný zážitek. Vždyť kde jinde si můžete připadat jako Indiana Jones?

http://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/153-dobrodruhem-ve-znojemskem-podzemi