Dobrý den,

jako Moravan žiji už od roku 1991 na Slovensku. Ještě v tom roce jsme s rodinou bydleli na Moravě a při sčítání lidu jsem mohl vyplnit moravskou národnost do formuláře. Momentálně ji už píši ve formulářích slovenských, díky čemuž máme zástupce i ve Výboru pro národnostní menšiny při Úřadu vlády SR.

V posledním období se více zajímám o historii Moravy a o její postavení v současné době. V dubnu jsem byl synovci na svatbě v Náměšti nad Oslavou. Při ubytování jsme předkládali občanské prúkazy a recepční nám řekla, že stačí od Slovákú, od Čechú ani nepotřebuje. Když jsem jí sdělil, že s námi žádní Češi nejsou, jen Slováci a Moravané, věnovala mi nechápavý pohled a slova “To až tak?“ Pochopil jsem, že i v tomto tradičním jihomoravském městě někteří lidé národnost moravskou nerozlišují od české, což mě dost zaskočilo. Navíc, když naše rodina po otci pochází z Řeznovic a Letkovic, dnes okrajových částí Ivančic, které jsou od Náměště poměrně nedaleko. Tam jsem se ale nikdy nesetkal s nikým, kdo by o sobě tvrdil, že je Čech.

Iniciativy promoravských hnutí považuji za potřebné, protože je potřebné i v rodilých Moravanech znovu probudit nejen národní povědomí, ale také zájem na řešení vlastních věcí. Vždy a ve všem jsem začínal od sebe s přesvědčením, že pokud se já budu chovat slušně, budu třídit odpad, chovat se jako odpovědný řidič a brát ohled na ostatní účastníky silničního provozu a také se chovat férově v ostatních věcech, budou se i jiní vúči mně chovat stejně a pokud sám ovlivním aspoň někoho, bude to dobré i pro ostatní. Proto také cítím potřebu uctívat zemi svých předkú a svou rodnou zemi Moravu. To nejjednodušší, co jsem pro to mohl udělat, bylo vyvěšení moravské vlajky na svátek Cyrila a Metoděje i zde uprostřed Slovenska, v okresním městě Brezno. Podle mapy jsem viděl, že se vlajka vyvěsí také v oblastech Púchova či Považské Bystrice, Trnavy i jinde na Slovensku. V mém případě se však jedná o soukromou iniciativu, našeho primátora jsem zatím k podpoře moravanství nepřesvědčil. Doufám, že na rok se nechá přesvědčit a já mu vlajku pújčím, nebo objednám i pro Brezno.

Zasílám i foto, jak byla vlajka vyvěšena v okně mé kanceláře. Bohužel se nedala vyvěsit z budovy, protože není opatřena držadly na prapory nebo vlajky. Napříště ale zabezpečím i ty, aby měla vlajka možnost dústojně vlát. Budu rád, bude-li nejen moravských a slezských obcí a měst stále více, ale že konečně lidé pochopí, o čem tato iniciativa je a vzpomenou na své kořeny.
Foto posílám na 3x, protože jsem je vyhotovil ve větším rozlišení, než se vejde do přílohy.
Přeji mnoho úspěchú nejen osobních, ale i v práci prospěšné naší krásné zemi.

Marian Holý

Dovětek:
Se zveřejněním souhlasím. Byl bych však raději, kdyby bylo možno takto zveřejnit příznivé reakce nejméně 3 000 000 obyvatel ČR, kteří by se přihlásili k moravanství a žádali řešení uznání svých práv a své země.
Mou zprávu jsem psal bez „ů“, na což jsem měl dva dúvody. Jednak se mi líbilo, jak se v rámci snah o kodifikaci moderní moravštiny tento nepřirozený znak vylučoval a mně osobně by bylo milejší psát dlouhé „u“ vždy ve tvaru „ú“. Na druhé straně píši na slovenské klávesnici, na níž se tento znak nenachází.

Marian Holý

zdroj: www.zamoravu.eu