V České republice se podpora aktivit příslušníků národnostních menšin realizuje především prostřednictví dotační politiky směřující k neziskovým nevládním organizacím. V poslední veřejně přístupné Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice z roku 2015 se státní dotační politika národnostních menšin zaměřila na následující dotační programy ze státního rozpočtu :

  • Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
  • Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
  • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,
  • Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity.

 

Přehled státem vynaložených výdajů na aktivity národnostních menšin v roce 2015

oblast specifikace poskytovatel dotace dotace (Kč)  
  Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin Ministerstvo kultury 7 835 39  
  Další dotace organizacím příslušníků národnostních menšin   150 000  
a) Další dotace na aktivity příslušníků         národnostních menšin, podporu multikultury     a lidských práv Ministerstvo kultury 493 161  
  Muzeum moravských Chorvatů – rekonstrukce objektu v Jevišovce Ministerstvo kultury 8 351 710  
b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Ministerstvo kultury (dotační program) 22 000 000  
c) Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy Ministerstvo školství, mládeže 15 029 000  
a) – c) Dotační program implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Úřad vlády ČR (usnesení vlády č. 637 ze dne 11. června 2005 ve smyslu usnesení č. 315 ze dne 27. dubna 2010) 2 010 000  
  Program na podporu integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo kultury (dotační program) 1 515 693  
  Podpora integrace romské komunity  Ministerstvo kultury 13 659 980  
  d)pozn. Integrace příslušníků romské komunity – podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dotační program) 4 734 800  
  Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním  Ministerstvo školství,    mládeže a tělovýchovy 105 000 000  
  Program podpora terénní práce  Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy 9 650 303  
  Podpora koordinátorů romských poradců Úřad vlády ČR (dotační programy) 4 935 020  
  Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2014 Úřad vlády ČR 12 207 000  
    celkem 207 572 065  

pozn.  Další Programy, speciálně projekty financované z Evropských fondů se zde neuvádějí.