Nedávno jsem oslovil ministra se 4 dotazy, resp. podněty – https://www.moravskynarod.cz/dotaz-na-ministra-skolstvi-symbolika/ . Odpověď od dotyčného jsem neobdržel. Pouze jakýsi úředníček ve spěchu „opomenul“ zareagovat i na čtvrtý podnět.

Nedělal jsem si iluze, vždyť vůči Moravanům je v rámci tzv. Česka uplatňována etnocida.

Tomáš Skoumal