Vážený pane ministře,

již delší čas se zamýšlím nad faktem, proč má být moje země – Morava – stále upozadňována, resp. zamlčována. Konkrétně ve své profesní oblasti se mně jedná o symboliku, která je používána ve školství.

Mám na mysli:

A, vodoznak na vysvědčeních základních, speciálních a středních škol tvoří pouze erb jedné ze 3 zemí, tedy Čech. Na téměř 30 centimetrovém tiskopisu by se jistě vlezl velký státní znak.

B, na rozdíl od Ministerstva financí používá nejen Ministerstvo školství, ale i např. Česká školní inspekce, na svých dokumentech pouze českého lva.

C, Ačkoliv je v zákonu č. 352/2001 Sb., v §3, bod 1, odst. g, použita formulace „Velký státní znak se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku.“, dodnes některé státní reprezentace používají pouze symbolu Čech. Před lety se k tématu pozitivně vyslovila tehdejší ministryně školství Valachová – https://www.irozhlas.cz/sport_fotbal/ministryni-valachove-vadi-lev-na-dresech-fotbalistu-pozaduje-velky-statni-znak_201612091011_vman Bohužel nedlouho poté odstoupila…

D, V minulosti proběhla výměna názorů ohledně dějepisných atlasů a učebnic dějepisu mezi Ministerstvem školství a panem Stanislavem Blažkem. Týkalo se to prokazatelných odborných chyb.

https://zamoravu.eu/category/iniciativy/vracime-moravu-do-skol/page/2/

https://zamoravu.eu/category/iniciativy/vracime-moravu-do-skol/

Zatímco u části vydavatelů následoval korektní přístup, u dalších došlo k odmítnutí oprav. Tudíž i po informování vydavatele pokračuje vydávání historicky nesprávných učebních materiálů, a to zajisté pod doložkou ministerstva školství.

Vážený pane ministře, chci Vás požádat o odpověď – na každý z uvedených 4 bodů – co se dá s uvedenými diskriminujícími záležitostmi dělat. Předem děkuji.

S pozdravem

PhDr. Tomáš Skoumal, učitel dějepisu