Kdo dnes ví, že král Svatopluk dosadil do Čech jako místodržícího svého příbuzného Bořivoje ? Proč se neuvádí, že Svatopluk byl korunován na krále v roce 885 kardinálem, vyslaným na Moravu papežem ? Proč jsou významné osobnosti z Moravy vydávány za Čechy i z historých období, kdy se obyvatelé Moravy hlásili výlučně jen k moravskému národu ? A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu až do doby historicky nedávné.

„Mlčení“ se týká téměř vždy historie Moravy, ta je de facto tabu jako celek. Děti ve školách se zpravidla vůbec nedozvědí, že Morava vlastní historii má, stejně tak, jako ji mají Čechy.

V České televizi jsme pak svědky zcela úmyslně zmatených pořadů, které míchají skutečné historické postavy, jako například moravského krále Svatopluka (kde mu titul krále je samozřejmě upřen) v jakémsi nesmyslném historickém „guláši“ podávaným třeba jako pohádka, který ale sleduje jakýsi děj a tak dává divákům, především dětem dějově srozumitelný, nicméně zcela lživý pohled na naši historii.

Cui bono ?

Nemůže to mít jiný cíl, než stále týž, který mocenská politika Prahy sleduje dlouhodobě. Udržet Moravu jako nepřiznanou kolonii Čech a Prahy. Proto se musí mluvit o Moravě a Moravanech co nejméně, pokud ano tak je spíše v očích občanů ČR snižovat či zesměšňovat, například jako pijáky slivovice a vína a jedlíky klobásků a uzeného.

Nejvíce jsou pomlouvány snahy Moravanů o emancipaci Moravské země a moravského národa, a to i za cenu lži. Tak to bylo po velkém vzedmutí moravanství po Listopadu a stejně tak jako další záplava pomluv s novou silou po odchodu Slovenska ze společného státu, kdy se využívalo nastalých silných emocí. Občané byli manipulováni tvrzením, že Moravané chtějí samostatnou Moravu – tedy vytrhnout Moravu ze společného státu. Dopad této propagandy se tehdy masivně projevil v dalším sčítání lidu, kde se k moravské národnosti poté přihlásil jen zlomek z těch, co se přihlásili v roce 1991. Z více než jednoho milionu třistašedesátiosmi tisíc občanů to kleslo na zlomek – jen na 385 tisíc. To byla síla pražským mocenským centrem vypuštěné a zaplacené negativní propagandy !

Ale hned v dalším sčítání lidu v roce 2011 si mnozí uvědomili skutečnou podstatu rozporů mezi pražským centrem moci na jedné straně a Moravou a Moravany na straně druhé, a počet přihlášených k moravské národnost opět stoupl a to na 634 tisíc občanů.

Nenechme se už nadále ohlupovat a přihlasme se jak k moravské národnosti, tak k mateřskému jazyku moravskému v nadcházejícím letošním sčítání !

Nechceme přece nic z cizího. Chceme je své zcizené, více než tisíc let staré právo. Moravané chtějí být ve státě s Čechy jako rovní s rovnými ! Nikoli v mnohém opomíjení stejně jako je v mnohém opomíjeno celé území naší rodné země a vlasti Moravy !