Před 103 lety v dnešní den. Náš císař a markrabě, blahoslavený Karel Habsburský, vytyčil směr pro spolkové uspořádání své říše, v níž měla Morava neopominutelné a nezpochybnitelné postavení.

O dva týdny později rozbili zrádci spojení s cizí mocí Rakousko-Uhersko. Tento údajný „žalář národů“, kde měla Morava veškerá práva garantována a etnické problémy uměla světově inspirativním způsobem řešit na úrovni své samosprávy (moravské jazykové vyrovnání z r. 1905), byl nahrazen skutečnými žaláři v menších územních formátech. Morava byla protiprávně anektována vznikajícím Československem, jež jako jeden z prvních kroků rozvrátilo moravskou samosprávu. Tato okupace trvá dodnes.

Morava 1918