Víceméně náhodně jsem objevil na youtube.com níže přiložené video. Až na úvodní charakteristiku moravského městečka, jakožto hraniční území dvou (neogottwaldovských) krajů, je video zajímavé a vystihuje podstatu stavby.

Tomáš Skoumal