Krásný historický střed našeho středověkého hlavního města byl poctěn návštěvou zdegenerovaných „umělců“.

Holt kultura odpovídá dané době…

Tomáš Skoumal

Fotky poslal Pavel Dohnal