Vážení přátelé, vlastenci, občané.
Hostýnská výzva je o sjednocování, lidské pospolitosti a pokoře před naší zemi a její
historii. Ukazuje na překonání politikaření a povznesení se nad ideovými půtkami.
Sjednocení, pokora, vzájemná úcta a spolupráce. Zanechání osočování a nadávek. Umět si
vzájemně pomoci, chápat jeden druhého a pracovat společně pro naši vlast. Pokud se
budeme těchto zásad držet, je velká šance v nápravě věcí veřejných, sloužících všem
občanům naší milované vlasti.
Poslední dobou se začínají vynořovat na povrch aktivity, které již hraničí s přípravou na
krajské volby příští rok. Každému je jasné, že lidé chtějí změnu a tudíž je nezbytné je
natolik oslovit, aby jejich strana, koalice stran, získala co nejvíce voličů. Jde ale nejen o
voliče jiných stran, ale hlavně o voliče, kteří z důvodů znechucení společenského vývoje,
přestali chodit k volbám, přestali věřit systému, politikům, státu a vůbec možnosti, že
volby něco změní.
Stává se nutností porazit pětikoalici, aby nastala změna vývoje společnosti.
V roce 2020 bylo do krajských voleb ve třinácti krajích zaregistrováno 85 subjektů,
celkem 215 kandidátních listin. Věřím tomu, že všechny subjekty, měly ten nejlepší
program pro své kraje. Určitě všichni kandidující měli ten nejupřímnější pocit pracovat
pro blaho kraje, aby se všichni měli dobře. Tak kde je chyba, že po volbách je to jinak?
Všech 85 subjektů deklarovalo, jak perfektní mají program pro lidi a najednou, kdokoliv
z nich se dostane k moci, hledají výmluvy co nejde, co zapříčinili minulí členové vedení
kraje, na co nejsou peníze atd. Lze tedy skutečně ve volbách něco změnit nebo nelze?
Dosavadní vývoj od estébáckého převratu v listopadu 1989 ukazuje, že tímto způsobem
volby nic nezmění a politikům vyhovuje co nejnižší volební účast. Pak jim stačí pár
přívrženců a najednou malinkatá skupinka sprosťáčků, ovládá úřad kraje. Tak to je pak i
na celostátní úrovni v parlamentních volbách. Víme tedy za těch 33 let, že volby tohoto
typu, nic nezmění. Existuje cesta k nápravě? Věříme v lidi a tedy věříme i v to, že cesta
k nápravě existuje.
Už přemlouvání jednotlivých politických subjektů o té JEJICH správné cestě, o tom JEJICH
správném programu, nás vede k závěru, že toto cesta NENÍ. Jediná cesta může vést
v celospolečenském usmíření, pokoře stran a jejich politiků, ale i národu a vytvoření
jediné, vlastenecké kandidátky, složené ze všech subjektů, kterým jde skutečně o změnu a
nastolení práva, důvěry a spravedlnosti. Jen tato cesta může vést k spravedlivému chodu
jednotlivých krajů. Proto požadujeme v krajích, tvořte jen tyto kandidátky, bez vládních
subjektů, které nás zradily. Ty musí skončit v propadlišti dějin a již se nikdy z tohoto
propadliště nevyhrabat. Nezaslouží si náš soucit, jelikož jednali záměrně proti lidu své
země. Je nutné, aby vládní strany byly totálně poraženy. Aby vyhrála vlastenecká koalice
s takovým náskokem a převahou, že uskuteční nápravu bez ústupků komukoliv za cokoliv.
K tomu bude mít kontrolu svých koaličních partnerů, a tedy záruku dodržení
předvolebních slibů a taky kontrolu veřejnosti. Pak lze i nastolit demokratičtější vládnutí
a další potřebné změny, třeba i ústavní. Ale k tomu musí být dobrá vůle všech, nastolena
vzájemná důvěra a obnovení důvěry lidu ve stát a právo.
Prosíme všechny nevládní politické subjekty, spolky, sdružení, prosíme všechny lidi dobré
vůle, vyviňte nátlak na vytvoření těchto vlasteneckých kandidátek. Vyhlasme
celospolečenské usmíření, pro záchranu naší vlasti. Nehledejme rozdílnost v ideových
zbytečných půtkách, ale hledejme společné cíle. Vytvořme program obnovy a záchrany,
vždyť naše krásná země za to stojí. Pomáhejme si, mějme se rádi, respektujme se a mějme
se v úctě. Dokažte, že lze jít vedle sebe i s rozdílnými ideovými názory, hovořit a
spolupracovat. Přejeme všem pevné zdraví, hodně síly pomoci své vlasti, pokoru před naší
minulostí a hleďme hrdě v naši budoucnost.
Jestliže se pětikoalice dostala k moci spojením, pak my se musíme spojit, abychom ji
porazili. Pokud budeme mít upřímné cíle, pak je naše vítězství zaručeno. Toto vítězství
bude natolik zdrcující, že ti, co prohrají, se již z této porážky nevzpamatují. Vede nás
dobrá víra k nápravě společnosti.
A proto vyhrajeme.
Přejeme všem slunce a klid v duši, přejeme všem víru v budoucnost a ať jsou naše dny už
jen plné radosti.

Prosím, podepsané archy podpory zasílejte na adresu spolku
morava@svobodnamorava.cz a dohodneme společnou schůzku. Popřípadě lze i zavolat.
Jednotlivá vyjádření, podpisové archy souhlasu, budou sbírány do 31.7.2023. Pak bude
tento projekt vyhodnocen a domluvena cesta ke spolupráci, schůzky, popřípadě další postup.
https://svobodnamorava.cz/ E-mail: morava@svobodnamorava.cz Mob: +420 608 765 165