Stále vyhledávanější hrad Veveří povstal z trosek a stal se národní kulturní památkou

Hrad Veveří

Ještě před třiceti lety připomínal hrad Veveří spíše zříceninu než majestátní markraběcí hrad. V posledních desetiletích se mu však postupně vrací jeho dřívější lesk. Od 1. 7. 2023 se připojuje k nejvýznamnější součásti kulturního bohatství České republiky a stává se národní kulturní památkou (NKP). Rozhodla o tom vláda v listopadu loňského roku.

Kdysi slavný hrad, kamenný ochránce „v zádech“ Brna, tyčící se na rozsáhlém skalním ostrohu nad řekou Svratkou, byl donedávna jedním z nejvíc poškozených a zanedbaných hradů na Moravě. V minulosti byl sídlem moravských markrabat, byl jedním z nejdůležitějších zeměpanských hradů a mnohokrát se zapsal do dějin celé země. 

Poslední majitel hradu baron Maurice Arnold de Forest se přátelil s Winstonem Spencerem Churchillem, který hrad Veveří třikrát navštívil, naposledy v roce 1908 u příležitosti Winstonovy svatební cesty. Po druhé světové válce opakovanou snahou o naprosto nevhodná využití areál hradu velmi utrpěl. Teprve na přelomu tisíciletí začala systematická práce na jeho postupné obnově.

První prohlídková trasa na hradě byla otevřena v roce 2001

Hrad Veveří je ve správě Národního památkového ústavu od roku 1999 a už v roce 2001 zde byla otevřena první prohlídková trasa. V současnosti nabízí celkem čtyři návštěvnické okruhy, mezi nimi nejmladší je okruh Apartmá prince Vasy, který představuje reprezentační místnosti 1. patra a připomíná jednoho z bývalých majitelů, švédského korunního prince Gustava Vasu. Druhý umožňuje prohlídku všech nádvoří hradu, včetně Prachové věže, ochozu na Příhrádku a také vybraných sezonních výstav v sále za hlavní pokladnou a v přízemí Anglického traktu.

Hrad Veveří je díky své blízkosti Brnu a přehrady „Prýglu“ oblíbeným výletním cílem a v letošním roce se opět zapojuje i do řady kulturních akcí. Bližší informace o okruzích i termíny prohlídek najdete na webových stránkách státního hradu Veveří.

Národní kulturní památky v ČR: Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Návrh na vyhlášení připravuje ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V Ústředním seznamu kulturních památek bylo k 31. 12. 2022 zapsáno 362 rejstříkových čísel národních kulturních památek. Nebylo zde zahrnuto 8 nových NKP, které byly prohlášeny Nařízením vlády č. 400/2022 ze dne 23. 11. 2022, ale účinnost nabyde 1. 7. 2023.