Srdečně zveme na přednášku „Hranice Čech a Moravy v myslích lidí i v krajině“, kterou přednese geograf a náš blízký spolupracovník dr. Petr Marek. Přednáška se uskuteční 3. dubna 2024 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.

Přestože české země jako územně správní jednotky zanikly koncem roku 1948, česko-
moravská hranice přetrvává v myslích lidí dodnes, byť v důsledku existence krajů
nerespektujících historické zemské hranice často v pozměněné podobě. V krajině, především v lesích vyšších nadmořských výšek, pak můžeme dodnes narazit i na hmotné pozůstatky (zejména hraniční kameny) této staleté hranice. Přednáška představí vybrané výsledky výzkumu vnímání hranice Čech a Moravy obyvateli česko-moravského pomezí i projektu „Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku“. Nastíní také současné i budoucí turistické využití této historické hranice.