Sychravo a nevlídno se učinilo 13.11. v Bohdalicích na Ranči Manner, ale ani chladno a mrholení neodradilo zástupce celé řady moravských organizací od účasti na založení nové tradice – vysazení moravského národního stromu, jaderničky moravské.


Zvolené výročí odkazuje ne první státoprávní krok, jímž byla v roce 1918 okupována Morava nově založeným Československem. Zatímco totiž všechny předchozí deklarace a prohlášení o založení nového státu, byť jsou k nim vztaženy i státní svátky, byly pouhé revoluční výkřiky, přijetí prozatímní ústavy jež definovala Československo jako republiku bylo konkrétním popřením moravské státnosti. Budeme si toto výročí připomínat každoročně. A jak poroste počet jaderniček označených moravským symbolem, jak porostou jejich koruny, tak poroste i naše společná věc.


Vysazení se zúčastnili představitelé Moravského kulatého stolu, strany Moravané, Moravského zemského hnutí, iniciativy Morava 1918, Koruny české, Moravského národního kongresu, Spolku monarchistů Brno a dalších. Jiné organizace akci podpořily korespondenčně anebo, a to ještě lépe, vysazením dalších jaderniček v různých koutech Moravy.

FB: Moravský kulatý stůl