Instalace sochy Albína Poláška v září 1930 na hřebenu hory Radhošť byla pečlivě dokumentována. Tyto fotografické snímky se nacházejí v expozici Muzea ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Kromě nákladního automobilu vypomáhalo při převozu spřežení 10 koní, přičemž veškeré náklady hradil sám Albín Polášek. Kdosi se tenkrát zeptal: „Nač tolik námahy a výloh? Lidé to stejně neocení…“ a on prorocky odpověděl: „Až vy ani já tady nebudeme, ty sochy tady budou stát stále. A jestli tu sem a tam zavítá poutník, který porozumí jejich poselství, bude to odměnou pro klid mé duše.“

Sousoší je umístněno poblíž zdejší kaple. Zmenšený sádrový odlitek tohoto sousoší je v prostorách prohlídkové trasy Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Originální bronzová plastika na vrchu Radhošť byla odlita ve slévárně firmy Mašek v Praze. Váží 800 kilogramů, její výška je 2,6 metrů (spolu se žulovým podstavcem dosahuje výšky 4,2 metrů). Rozevřená kniha nese slova Evangelia sv. Jana napsaná cyrilicí: Na počátku bylo slovo a slovo bylo od Boha.

Albín Polášek vepsal do pamětní knihy radhošťské kaple při slavnostním předávání soch Cyrila a Metoděje v roce 1931 tato slova:

 „Já, Albín Polášek, rodák frenštátský, daruji spolku Matici radhošťské mnou zhotovené sousoší sv. Cyrila a Metoděje jen pro horu Radhošť na věčnou paměť všem potomkům. V případě, kdyby z jakýchkoliv důvodů Matice radhošťská se rozešla, přeji si a ustanovuji, by město Frenštát vzalo si pod ochranu a do správy toto bronzové sousoší. Albín Polášek, 24. 8. 1931.“

A. Polášek vpravo vedle biskupa Jana Stavěla při svěcení sousoší