Nemáme na mysli politické hnutí Trikolóra Václava Klause ml., ale státní barvy. To, že máme bílou, červenou a modrou, ví snad každý. Lidé si často myslí, že jsou odvozeny z barev vlajky. Proto občas dochází k nesprávnému pořadí, kdy pod vlivem umístění modrého klínu na státní vlajce, někteří umisťují modrou doprostřed. Ovšem státní barvy ve formě trikolory vznikly ještě před československou vlajkou, což je nyní vlajka České republiky. Jsou odvozeny od zemských barev.

Základem byly české zemské barvy. Přičemž pravidlem je, že barvy vycházejí ze znaku. Protože zemský znak Čech tvoří stříbrný lev na červeném štítě, jsou zemské barvy Čech bíla a červená. Přičemž platí, že barva heraldické figury (stříbrný lev – bílá) je nahoře a barva štítu vespod. Při vzniku Československa však bylo zřejmé, že nelze reprezentovat nový stát jen z barev jedné země – Čech. Význam sehrála i snaha odlišit se od bíločervených barev obnovovaného Polska, které používá ve znaku stejné barvy jako Čechy.

Řešením bylo přidáním barvy reprezentující další československé země. Přirozeně byla vybrána modrá. Modrá je totiž barva štítu moravského zemského znaku a též se vyskytuje jako modré trojvrší ve slovenském znaku. Navíc jsou bílá, červená a modrá vnímány jako barvy slovanské a vyskytují se na vlajkách řady slovanských států (Rusko, jihoslovanské státy).

Rozdělením Československa zanikl důvod reprezentace Slovenska, ale podstata toho, proč máme státní barvy, jaké máme, zůstala i v České republice. K zemským barvám Čech, jejichž pořadí je dáno posloupností bílá a červená, je jako třetí barva připojena modrá ze znaku Moravy.

Zdeněk Koudelka, mluvčí Deklarace moravského národa