Jarní zasedání Kapituly Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, z.s. se uskuteční v sobotu dne 18. května 2019 ve Valticích u Tumlířů v zámečku La Veneria.

O požehnání přítomným bude požádán řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek. Přednášet bude o rodu Boskoviců ředitel Okresního archivu ve Vyškově, sídlem ve Slavkově u Brna, pan PhDr. Karel Mlateček. Dále budou projednány drobné úpravy stanov, aby mohla být provedena registrace nové adresy sídla řádu v Brně.