V první části 96. Zemského sněmu strany Moravané projednávali delegáti z jednotlivých místních organizací vnitrostranické záležitosti a přípravu podzimních krajských voleb.

 •  Zemský sněm vzal na vědomí zprávu předsedy strany Ctirada Musila o činnosti strany od XIV. sjezdu strany Moravané v Dolních Nětčicích. 
 • Zemský sněm vzal na vědomí informaci Pavla Dohnala o stavu členské základny. 
 • Zemský sněm schválil klíč k počtu delegátů na příští zemské sněmy. 
 •  Zemský sněm schválil zařazování členů v jejichž místě není zřízena místní organizace v rámci daného kraje do místní organizace Brno, Olomouc, Ostrava. 
 • Zemský sněm vzal na vědomí informaci Pavla Dohnala o stavu financí na účtech strany Moravané. 
 • Zemský sněm vzal na vědomí informace jednotlivých krajských koordinátorů o přípravě voleb do krajských zastupitelstev. 
 • Zemský sněm schválil změnu koordinátora pro krajské volby v Jihomoravském kraji, kdy místo Tomáše Ingra se koordinátorem stává Dymo Piškula. 
 • Zemský sněm schválil termín a místo konání 97. Zemského sněmu strany Moravané v sobotu 15.6.2024 v Olomouci (restaurace Caesar, Horní náměstí). 
 • Zemský sněm pověřil Pavla Dohnala přípravou setkání k 30. výročí založení strany Moravané s předběžným termínem konání srpen/září 2024. 
 • Zemský sněm pověřil Michaela Vrbku ke komunikaci s Vladimírem Olšanským ohledně přípravy k setkání Moravanů a Slováků na moravskoslovenském pomezí. 
 • Zemský sněm vzal na vědomí informaci o komunikační platformě strany Moravané na Discordu. Zájemci se mohou obracet na člena předsednictva Milana Medvěda na e-mail: milan.medved74@gmail.com

https://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2024/03/jednani-delegatu-zemskeho-snemu-strany-moravane