Objevují se názory, že použitím názvu České země místo Česká republika bychom si my na Moravě nějak polepšili. A výměnou slov „země české“ domov můj, za původní země česká domov můj v hymně našich sousedů z Čech, by to prý mohla být tím pádem i hymna nás na Moravě. Ani v jednom případě nemohu souhlasit!

Moravský zemský sněm toto označení hlasováním odmítl v době, kdy ho poprvé – jako vlastní nápad – použil Franz Palatzki. A sněm také označil tento nápad za PALACKÉHO NOVOTVAR a rozhodně to nebylo myšleno jako pochvala!

Tím chci mimo jiné říct, že toto označení nemá hlubší tradici a neměli bychom je užívat, protože mimoděk vyvolává dojem, že snad Morava je česká, nebo dokonce dojem jakéhosi vlastnění Moravy Čechami či Čechy z Čech.

Oplakuji, že Česká zem jsou pouze Čechy a Morava je Moravská zem !

FB Hejtmánková