Stále si připomínáme 17. listopad 1989, ale podstatné je, co přišlo po něm. Již 9. května 1990 Federální shromáždění ČSFR vydalo usnesení, které „považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949…za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti.

Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví.“ Čekáme již 31 let a vidíme, že komunistické zločiny je možné napravovat, pokud jejich náprava pánům v Praze vyhovuje. Je tak pochopitelné, že centralistické strany, kterých je plný parlament nestojí o obnovu Moravy, která měla své místo v historii po celé tisíciletí.

Fb Naša Morava