Předseda Moravského národního kongresu věří, že po nadvládě Vídně, Berlína a Moskvy jednou skončí i nadvláda Prahy nad Moravou