V poslední době se ve FB diskuzích objevilo několik „definic“ příslušníka moravského národa.  V řadách signatářů Deklarace moravského národa vzbudily tyto definice od nesignatářů značné rozpaky a současně otázku jak bychom příslušníky moravského národa definovali my sami, kteří se za ně považujeme. Budeme rádi když nám váš názor, formulaci nebo definici zašlete ke zveřejnění.

Na úvod této diskuze zveřejňujeme názor signatáře Deklarace moravského národa Jana Procházky:

Moravskou národnost má nebo může mít kdokoliv, kdo se na základě své nezávislé osobní volby cítí být příslušníkem Moravského národa, obvykle osoba na historickém území Moravské země narozená, osoba zde žijící, nebo potomek těchto zde narozených popř. zde žijících předků, osoba, která v  rozsahu svých vědomostí a možností ctí, hlásí se, ke své Moravské zemi, její historii, tradicím, kulturním hodnotám a společenským normám, a to bez ohledu na dorozumívací (mateřskou) řeč, barvu pleti, pohlaví, věk, náboženské cítění, životní situaci , osobní postoje či aktuální místo pobytu .