Řekl bych, že není náhoda, že skoro všichni shora jmenovaní pocházejí z oblasti na východ od česko-moravské hranice, o níž se Kundera už ve svém prvním románu Žert dopustil (původně hudebněvědné) teorie, že je zásadní kulturní hranicí Evropy: hranicí mezi myšlením rozumářského Německa a srdečního Řecka. Kundera sám v tomto dělení „mate tělem“ stejně jako v známém sporu mezi prózou a poezií. Navenek je velmi prozaický a rozumově „německý“ (jeden můj francouzský známý, nezajímající se příliš o literaturu, mi kdysi řekl: „Kundera? To je Němec, ne?“), srdcem je ale básník a „řecký“ Moravan.

Celý článek zde:

https://www.krajskelisty.cz/literarni-klub/28864-kdy-havel-nahradil-kunderu-aneb-manzelka-vera-hovori-mysterium-kundera-dil-druhy-svet-tomase-koloce.htm

Zaslal M. Pavka