V obci Modrá nedaleko Velehradu byl velehradským kaplanem Jiřím Hebronem požehnán základní kámen výstavby Klenotnice Velké Moravy. Kámen s odkazem modřanských obyvatel bude vpraven do jejího zdiva. Nová, podzemní atraktivita bude po stavební stránce hotová ještě letos a veřenosti bude zpřístupněna 20. 6. 2024.

Návštěvníkům nabídne to nejcennější – nálezy vzácných velkomoravských šperků. Stalo se tak symbolicky 20 let poté, co začala na zelené louce výstavba zdejšího Archeoskanzenu, který připomíná způsob života na Velké Moravě, tedy i v době Konstantina-Cyrila a Metoděje.

„Cyrilometodějská stezka získá otevřením Klenotnice v Modré další atraktivní expozici na svém území v těsné blízkosti Velehradu. Právě tady ústí všechny značené pěší cyrilometodějské trasy, které sem vedou z pěti směrů a čítají v Česku asi 900 km,“ řekl předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír TraubLokalita se již nyní řadí mezi nejvíce navštěvovaná místa v regionu, areál Archeoskanzenu společně s expozicí Živá voda navštíví čtvrt milionu návštěvníků ročně.

Nejcennější exponáty zapůjčí Moravské zemské muzeum

Významným partnerem a zároveň odborným garantem projektu se stalo Moravské zemské muzeum v Brně, v jehož prostorách je uložena většina nálezů z území dnešní Moravy. Zapůjčí do expozice sbírku nejcennějších šperků a zároveň umožní i výrobu tzv. vědeckých kopií, které budou evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.

„V současné době na celém území Moravy není výstavní objekt, který by splňoval bezpečnostní opatření pro vystavení velmi cenných historických exponátů, což náš „trezor“ umožní. Jedná se totiž o podzemní monolitický objekt ve tvaru pantheonu s veškerým zabezpečením proti krádeži i poškození, samozřejmostí je i bezbariérový přístup,“ uvedl starosta obce Modrá Miroslav Kovářík.

„Nová expozice nabídne nejen velkomoravské šperky, ostruhy či meče, ale i rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili a jejichž kosterní pozůstatky zde byly objeveny,“ doplnil odborný garant a dlouholetý spolupracovník Archeoskanzenu Luděk Galuška, vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea.

Autor: red Zdroj a foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s., Moravské zemské muzeum