Již před několika lety mě dnes již zesnulý Dr. Jiří Kvapil upozornil na odvoz ostatků našich předků z naleziště v Mikulčicích. Příliš pozornosti jsem tomu tehdy nevěnoval. Nedávno jsem však obdržel publikaci s názvem – Most přes tisíc let. Zde se na stránkách 45-46 nachází následující: „Pracím na nové muzejní expozici předcházely archeologické výzkumy II. mikulčického kostela, které archeologové uskutečnili na přelomu let 2007 a 2008. Byly objeveny další hroby, v dětském hrobě dva malé zlaté gombíky a zdokumentována struktura reliéfu sedimentů v nejbližším okolí základů II. kostela. K dalšímu výzkumu byly vyzvednuty a nově v depozitáři Národního muzea v Praze uloženy původní kosterní pozůstatky Moravanů. Do hrobových jam byl nainstalován nový kosterní materiál, odpovídající pohlavím a velikosti původně zde pohřbeným jednotlivcům.“

Tomáš Skoumal