Mezi obcí Modrá a rekreačním střediskem Bunč na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji najdete Králův stůl, kámen, který je opředený mnoha pověstmi, historkami a bájemi. Na první pohled jde jen o shluk velkých kamenů na palouku u silnice. Archeologický výzkum ukázal, že kámen tam byl usazen uměle.

Doba jeho opracování a okolních úprav se datuje do pravěku. Zřejmě byl součástí pravěkého slunečního kalendáře. První oficiální zmínka o Králově stole pochází z roku 1228, kdy český král Přemysl Otakar l. spočinul během své cesty na Velehrad přímo na tomto kameni. Verzí o jeho názvu je ale víc. Už za Velké Moravy byly podobné kameny uctívány. Králův stůl se nachází na hranici Hané a Moravského Slovácka a zároveň na hranicích katastru několika obcí.

Na kameni jsou vytesány různé znaky, symboly a písmo. Vrypy se shodují s keltskými runami, které vytvořili Keltové žijící na našem území od 4. století před naším letopočtem. Králův stůl uctívaly kultury i z mladší doby bronzové. A čím byl pro ně tento kámen tak zajímavý? Králův stůl je pozoruhodný svým tvarem. Byl otesán do tvaru hlavy pratura neboli býka, mystického zvířete, které uctívali Keltové.

A co všechno je v okolí Králova stolu k vidění? Kamenná rozhledna Brdo, archeoskanzen Modrá, areál Živá voda s největším evropským sladkovodním tunelem v přírodě a samozřejmě poutní areál Velehrad. Zkrátka unikátní místo.

Zdroj: https://regiony.rozhlas.cz/kraluv-stul-u-modre-pochazi-z-praveku-a-hostil-velikany-7435349