Vážení přátelé, Moravané a Slezané,

Přátelé Kruhu Rodů Moravy a Slezska tvoří na internetu své stránky pod internetovou  adresou:  www.kruhrodu-moravy-slezska.estranky.cz. Zadejte si na seznamu tuto adresu a dovíte se o poslední činnosti Kruhu. Můžete také sami přispět k tvoření těchto stránek zasláním svých článků, literárních příspěvků, informací z krajiny i informací o konání vlastních akcí.

Na těchto stránkách, pod heslem akce se dovíte, že jsme 16. září t.r. odhalili sochu významného představitele našich  moravských národních dějin, knížete SÁMA, který v 7. stol. n.l. sjednotil slovanské kmeny na území Moravy a části Slovenska v državu s názvem Dunajští Slované. Ta pak byla později přejmenována na Moravu. Sochu knížete Sáma jsme postavili na Jarcovských vrších u Valašského Meziříčí, které svým starobylým významem jsou důstojným místem k uctění veliké osobnosti našeho národa.

Na stránkách se dovíte  i průběh celé akce a fotografie Vám přiblíží místo a částečně i jeho okolí. Dovíte se také, za jak široké podpory finanční i pracovní se akce uskutečnila a komu patří poděkování.

Protože z příspěvků na kontě nám ještě něco zbylo rozhodli jsme, že s případným dalším vašim  přispěním na konto by bylo možno postavit i sochu druhého  velikého sjednotitele a bojovníka za práva slovanského a tím i moravského lidu, evropskými historiky váženého vojevůdce knížete Svatopluka, který v dobách nejtěžších,  Slovany až vyhlazovacích  bojů, sjednotil slovanské državy a vytvořil Velkou Moravu, která sahala až k řece Visle, zabírala kraj kolem řeky Tisy a od r. 884 zabrala celou Panonii. (Sjednotil državu moravskou s venedskou, slezijskou i podkarpatsko-ruskou).

Každá Vaše sebemenší částka přispěje k tomu, abyste  projevili úctu a poděkování této přední osobnosti našich národních dějin, knížeti Svatoplukovi, do jehož smrti v r. 894 stále ještě trvala Velká Morava. (Více o něm se můžete dočíst v knize Jaroslavy Grobcové: Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása i v jejích dalších knihách.)

Číslo konta ve FIO bance je: 2101137427 / 2010, Postavili jsme sochu knížete Sáma a postavíme i sochu knížete Svatopluka.

V organizačním vám jen připomínáme, že pravidelné schůzky Kruhu Rodů Moravy a Slezska se konají každou poslední neděli v měsíci od 11.00 hod. v bývalé restauraci U mámy ve Štramberku. Literárně hudební a zpívající odpoledne se koná vždy každé třetí úterý v měsíci od 16.00 hod. v téže bývalé restauraci.

Za Kruh Rodů Moravy a Slezska: Jaroslava Grobcová, signatářka Deklarace moravského národa