Spolek Svatopluk sice není přímo moravským spolkem, přesto si myslím, že se sem hodí. Moravu neohrožuje „pouze“ zcentralizovaný stát, ale i narůstající nebezpečí pro celou evropskou civilizaci.

TSK

Více na https://www.svatoplukzs.cz/