Tento svůj e-mail já Henryk Lahola jako katolík a monarchista posílám zejména všem svým kolegům českým, moravským, slezským a horno-uherským monarchistům, kterým – aby na to v současném hektickém světě nedejbůh nikdo z Vás nezapomněl – dne 11.1.2021 se Jeho veličenstvo Karl von Habsburg /narozen dne 11.1.1961/, císař Rakouský, král Český a Uherský, Markrabě Moravský a Velkovévody Slezský se dožívá velikého životního jubilea 60 let! 

Ať žije král !!!

Nezapomeňte včas poslat našemu králi do Tirolska pohlednici s blahopřáním!

Napište našemu králi spontánně od srce co cítíte!

Například já osobně jsem se právě vrátil z Pošty, a před necelou hodinou jsem našemu českému králi a markraběti moravskému odeslal stručné blahopřání, ve kterém jsem mu spontánně a v podstatě vice-méně improvizovaně napsal takovéto mé stručné blahopřání:

“Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschft, die das ganze Volk mit Freude erfüllt. Euch ist der lang ersehnte Retter geboren, es ist Christus, der Herr.” /Lukas 2, 10-11/
Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde.
Zum Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen besinnliche Stunden.
Zum Jahreswechsel Heiterkeit und Frohsinn.
Für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg!
Herzliche Weihnachtsgrüße!
Und vor allem alles Gute zum 60. Geburtstag von Karel von Habsburg, unserem König von Böhmen und Markgraf von Mähren. 

Es lebe unser Kaiser und König!

Mit einem Zeichen tiefer Demut und Respekt

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
687 03 Babice u Uherského Hradiště
Tschechien – Mährische Markgrafschaft

PS: Ne že bych snad kohokoliv chtěl navádět, aby snad někdo od slova do slova, doslova „otrocky“ opsat to co jsem napsal já, ale myslím si, že něco zhruba podobného co jsem právě například napsal já sám by spontánně ze svého srdce měl napsat každý jeden z nás monarchistů, každý jeden z Vás!

S projevem hluboké úcty

Henryk Lahola, 687 03 Babice u Uherského Hradiště