Na zemském sněmu Moravského markrabství konaného roku 1550 v Brně za přítomnosti Ferdinanda I. krále Uher, Čech , markrabího Moravy upozornil moravský zemský hejtman VÁCLAV Z LUDANIC v závěru své řeči na skutečnost, že “ Markrabství moravské jest země svobodná, má vlastní politická práva a svobody a nedá se o ně připravit … Dříve Morava v ohni a popeli zahyne, než aby trpěla nějakého u víře nucení!“

Zdroj: Dějiny Moravy v datech – František Čapka