T.G. Masaryk:

Nenamítám pranic proti nacionalismu, jestliže se tímto označuje láska k národu, národnostní idea. Jak se obyčejně říká, je to velmi cenná a šlechetná síla, organizující jednotlivce v obětavý celek.