Společnost pro Moravu a Slezsko, nejstarší pomoravská organizace, která příští rok oslaví 50 let od svého vzniku, se sympatiemi a podporou sleduje občanskou iniciativu Deklarace moravského národa. Není náhodou, že jeden ze dvou mluvčích iniciativy, je představitelem moravského hnutí skrze členství v naší Společnosti. Naše organizace, která vznikla z touhy Moravanů a Slezanů po politické autonomii, se podobně jako celé moravské hnutí přesvědčila o historické nevýhodnosti pojetí moravské pospolitosti jako pouze jedné z částí českého národa. Tuto nevýhodnost dnes níže dokládám i článkem z doby vzniku SMS.  Ústy našich čelních představitelů včetně doc. Boleslava Bárty se již od roku 1991 hlásíme k samostatnému moravskému národu.

Proto se znepokojením sledujeme tendence některých jednotlivců uvnitř i vně nové iniciativy Deklarace moravského národa, jak zaujímají extrémní a radikální postoje, kde je dehonestováno cokoli českého, jakoby Moravané netvořili s Čechy jeden a půl století jeden politický národ, ať už bude jejich budoucnost jakákoli. Politici, umělci nebo novináři reprezentující náš stát jsou nesmyslně chytáni za slovíčka, když z nevědomosti označí cokoli z Moravy za „české“, aniž by se tím chtěli dotknout zemského kulturní identity. Jakoby Moravané zapomněli na své dědictví tolerance, na nábožensky tolerantní ovzduší naší země v 17. století, na poselství Jana Ámose Komenského či Moravské vyrovnání jako vzor národnostního smíru v době nacionalismu i na důvod, proč se naši předkové přimkli k českému národu v 19. století. Přitom to tehdy byl argument proti velkoněmecké koncepci a německému nacionalismu, který zdvihl kartu jednotného českého národa ruku v ruce s kartou panslavismu, rusofilství a iluze slovanské vzájemnosti. Moravští fanatici dnes paradoxně oživují stejné panslavistické a rusofilní argumenty, které nám, Moravanům, v minulosti nejen znemožnili konstituovat se jako samostatný moderní národ, ale stály i u konce naší politické autonomie.

Dnes místo toho, aby Čechy přesvědčili, že moravanství neznamená ušlapání jejich identity, tak svým fanatismem staví proti čemukoli českému ploty a zdi, které však nebudou stát v Čechách, ale u nás, na Moravě. Místo aby byl vytvořen otevřený prostor pro oslovení moravské veřejnosti, jsou již předem stavěny překážky, které rozumný Moravan jen stěží akceptuje. Osamělí bardové bez podpory lidí se tváří jako vojevůdci se statisícovým vojskem, kterého však ve skutečnosti nedokázali získat ani nejmenší zlomek.

Bez důležité dávky realismu nám tito zakomplexovaní noví nacionalisté, kteří hledají permanentně kolem sebe nepřátele a moravanství jim především slouží k vyjádřování frustrovaných potřeb, vytvářejí ve třetí generaci půdu pro další nezdar moravské myšlenky.

Síla Moravy totiž nikdy nebyla v konfrontaci, očerňování, vyčleňování nebo domýšlivosti, ale naopak v dialogu, vzájemnosti, spolupráci a skromnosti.

Nezapomeňme na dědictví našich předků a na to, že naše síla není v útočnosti, ale stabilitě a otevřenosti. Umírněnost neznamená slabost.

V Kroměříži dne 21.2.2017.

PhDr. David Unger, předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, z. s.

 

Ach Moravo – LL 18 – 27-06-1968