Jednou z oceněných osobností v anketě Osobnost Moravy 2020 byla paní profesorka Věra Lejsková, klavíristka, publicistka a zakladatelka Mezinárodního festivalu klavírních duet v Jeseníku. V rámci programu Den za Moravu jsme požádali tuto skromnou Moravanku, aby v kostele sv. Tomáše pronesla několik slov věnovaných Moravě a jejímu vztahu ke své zemi.

Paní Věra Lejsková si rovněž přijela převzít cenu za třetí místo v anketě Osobnost Moravy 2020, kterou obdržela od Moravské národní obce. Byla velmi dojata a poslala nám tato krásná slova.

Vážený pane Blažku, 

velice děkuju Vám i všem přátelům Moravanům za nádherný den, jaký jsem mohla s vámi prožít při oslavách Dne za Moravu. Bylo to vše nesmírně důstojné a přitom tak srdečné, jak to umí jen Moravané: vážnost v chrámu a radost ze života na náměstí Svobody, nádherné zpěvy, temperamentní tance a pestrost krojů, nádhera, která musela hluboce dojímat nitro každého přítomného. K tomu navíc patří můj veliký dík za ocenění, kterého se mi dostalo, i za všechny dary. Morava – to je celý můj život, mamička Strážničanka, otec Hanák, pracovně pak Brno a Jeseník…

… Prosím, abyste můj dík vyjádřil i svým spolupracovníkům. Kdybych cokoliv mohla pro Moravu udělat, budu jen ráda.

Se srdečným pozdravem

Věra Lejsková

  Projev paní Věry Lejskové v kostele sv. Tomáše

Vážení Moravané,

jsem šťastná, že jsem se narodila a celý živost mohla pracovat v této zemi plné nádherných písní, teď jsme zrovna jednu slyšeli, plné barev a lidí otevřeného srdce. V zemi, kde se zrodil Jan Ámos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk, a která vždy inspirovala a stále inspiruje naše umělce k novým dílům. Ať jsou to spisovatelé, básníci, malíři nebo hudební skladatelé. Za všechny bych jmenovala alespoň Leoše Janáčka, který je dnes ve světě brán jako jediný největší skladatel dvacátého století vůbec. Buďme proto hrdí, že jsme Moravané a věřme, že náš chudičký král s růží v ústech nás zavede zas do naší krásné Moravsko-slezské vlasti tak, jak ji v mapách nakreslil Jan Ámos Komenský. Vedle české hymny máme ještě dvě nádherné, moravskou a slezskou. A záleží jen na nás, aby je znaly i naše děti.

Děkuji vám za pozornost

Zdroj: http://zamoravu.eu/2021/09/mga-vera-lejskova-a-den-za-moravu-2021/