V sobotu 12. září 2022 jsme v Bludově uskutečnili devátý ročník setkání v rodové hrobce Žerotínů v Bludově při příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína. 

Akce se již tradičně účastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Dalibor Horák a pan hrabě Karel Mornstein-Zierotin. Úlohy pořadatele se rovněž tradičně úspěšně zhostil Standa Blažek. Po položení kytice a svícnu měl pan Mgr. Horák pěkný projev, ve kterém připomněl význam a přínos celého rodu Žerotínů. Po něm pan hrabě Mornstein – Zierotin vyjádřil radost nad skutečností, že se stále najdou lidé, kteří si tyto hodnoty připomínají. Já se v historické vsuvce zaměřil na výjimečnou toleranci, která zdobila zemské právo Moravy a na které se Žerotínové významně podíleli. V této souvislosti jsem zmínil náboženské svobody přelomu 16. a 17. století, které obětavě hájil Karel starší ze Žerotína a národnostní smír Moravského paktu z roku 1905, na kterém se podílel moravský místodržící Karel Emanuel ze Žerotína.

Celá akce měla přívětivou a důstojnou podobu. Po přátelském hovoru jsme se rozešli s příslibem, že se u stejné příležitosti za rok opět sejdeme.

Jaroslav Svozil