V reakci na odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky na Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka ve věci neuznání moravské národnosti adresoval signatář Deklarace moravského národa Dr. Jiřího Kvapila, panu ministru dopis, který jsme zveřejnili na našem webu dne 29.března 2017. Odpověď ministra Chvojky na tento dopis zveřejňujeme.