Byl anebo nebyl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk synem císaře Františka Josefa I.? Tuto otázku už si za poslední roky kladl nespočet historiků v čele s dokumentaristou Davidem Vondráčkem, kterého od zjištění pravdy o původu tatíčka Masaryka dělil jeden test DNA. Pokud by se spekulace potvrdila, změnil by se pohled veřejnosti na československé dějiny? A kde se vůbec tato fantaskní fáma vzala?

Přestože se o původu státníka vedou diskuse již desetiletí, pomyslnou Pandořinu skříňku otevřel v roce 2016 spisovatel David Glockner svou knihou Císařův levoboček. V románu, založeném na domněnkách a vykonstruovaných teoriích, se opírá o opis z údajného deníku Františka Josefa, který dle svých slov získal z rukou nejmenovaného moravského profesora. 

Zdali se první československý prezident narodil v Hodoníne či o osm kilometrů dál, ve slovenských Kopčanech v domě svého dědečka, se dodnes přesně neví. Faktem ale zůstává, že byl pokřtěn a zapsán na matrice právě v Hodoníně, kde jeho maminka Terezie Kropáčková vykonávala službu jako panská kuchařka, údajně prý přímo na habsburském zámečku. S touto informací David Glockner ve své knize nadále pracuje a operuje s hypotézou, že se František Josef v létě roku 1849 na zámečku vyskytoval a mohl tak Terezii Kropáčkovou přivést do jiného stavu. Svou hypotézu uzavírá Glockner informací z výše zmíněného opisu, ve kterém je uvedeno, že si monarcha na konci téhož roku zapsal do svého deníku heslo „Kropáčková vyřízeno“, jenž mělo značit sňatek Terezie Kropáčkové a slovenského kočího Josefa Masaryka. Tím byla jeho letní avantýra vyřízena.

Terezie Kropáčková tak do manželství vstupovala těhotná a další spekulace o zkonstruovaném manželství vyvolal i fakt, že byla o deset let starší než Josef. Zároveň pocházela z měšťanské rodiny, která se těšila velmi dobrým poměrům, kdežto Josef Masaryk nebyl příliš gramotný, pocházel z chudé slovenské rodiny a živil se jako čeledín u koní na císařských statcích. Oproti svému otci se tak mladý Tomáš brzy jevil jako velmi vnímavé a chytré dítě a v inteligenci vynikal i před svými mladšími bratry, se kterými si navíc nebyl skoro vůbec podobný po fyzické stránce.

O hypotézy ohledně Masarykova původu se v devadesátých letech zajímal také filozof Otakar A. Funda, který se na rozdíl od Glocknera opírá o skutečné dokumenty, ke kterým měl přístup ve vídeňském archivu. Svá bádání však nikdy nezveřejnil s ohledem na samotného Masaryka, kterého si dle svých slov velmi váží a nechce k němu poutat zbytečnou senzacechtivou pozornost. Svěřil se však s jedním detailem, kterého si při své práci všiml a sice, že kdykoliv se Masaryk dostane do problémů, objeví se „anděl z nebes“, který mu pomůže. Například po studiu v Brně, kdy je vyloučen z gymnázia, je vzápětí přijat na velmi prestižní školu ve Vídni. A ačkoliv sám Masaryk často zmiňoval v souvislosti se svým štěstím princip prozřetelnosti, který vede jeho kroky a pomáhá mu shůry, dalo by se spekulovat, zda nad ním spíše zpovzdálí nedržel ochrannou ruku jeho císařský otec.

V roce 2018 nás od pravdy dělil už jen malý krůček – test DNA. Dokumentarista a držitel Českého lva David Vondráček se spojil s předním genetikem Danem Vaňkem a společně se rozhodli potvrdit nebo vyvrátit veškeré spekulace o pravém otci Tomáše Garrigue Masaryka. To vše bez ideologií a nátlaků pod záštitou Akademie věd, jednalo se tedy o zcela seriózní výzkum bez senzacechtivého podtextu. K testu DNA měli vše, co potřebovali – jako vzorek pro testování získali sliny prezidenta z dopisních obálek, několik vzorků měli také od jeho syna Jana. Z habsburské linie nebyl nikdy problém DNA získat a Vondráček s Vaňkem nepominuli ani vzorek z linie po údajném otci Josefovi, jehož příbuzenstvo stále žije na Slovensku, a dokonce drží i linii křestních jmen. Namísto jasného verdiktu však přišlo zklamání, když Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková k testům DNA nesvolila. Dle jejích slov je předmět výzkumu neuctivý jak k jejímu pradědečkovi, tak k celému českému národu.

Původ prvního československého prezidenta, který se zasloužil o pád monarchie, tak stále zůstává předmětem konspiračních teorií a nepodložených spekulací.

https://www.dotyk.cz/magazin/byl-masaryk-syn-frantiska-josefa-30000202.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=K4xwX128SfI-202202031727&dop_id=15300419