Autor: Vydra Luboš č.: 1096
Název: Kam mají jít plakat voliči HSD pro zašantročené miliony?
Zdroj: NN Ročník……..: 0002/012 Str.: 014
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: . . Rok: 1992
——————————————————————————–
Úplný obsah:
———–

Když byl J.Kryčer po Bártově smrti volen na jeho místo do HSD překvapovalo, že tento celkem nevýrazný člověk získal tak velkou podporu. Nabízí se vysvětlení, že členové byli zmanipulováni tím, že je jedinou záchranou Hnutí. Toto vysvětlení je však jen z části pravdou. Na sjezdu této strany, kde vysloužilí estébáci dělali pořadatele, agent StB Ivan Tužinský,“Stránský“ 25928, bděl nad tím, aby manipulace přítomných proběhla přesně podle scénáře. A zatímco bývalý přeseda B.Bárta, alespon zjevně s komunisty nespolupracoval, JUDr Jan Kryčer s nimi již spolupracoval přímo programově. Politicky tak posunul HSD tvrdě doleva. Při všech hlasováních o předlohách zákonů v parlamentech HSD vždy hlasovala s komunisty.

J. Kryčer byl po svém odchodu z pražského vysoce totalitního Uřadu pro věci majetkové a devizové (pověsti, že bral úplatky nejsou bohužel ještě dostatečně ověřeny), zaměstnán u bytového družstva Družba (Fox) kde byl předsedou právního oddělení. Vpřed-sednictvu družstva vládly pak naprosto unikátní poměry a jeho členové dosazeni ještě KSČ sami sebe nazývali poeticky „samuraji“, aby tak zvýraznili svoji oddanost rudým cílům. Zde došlo k zpříznění JUDr.Kryčera s předsedou družstva s bývalým majorem StB dr. Františkem Liškou.

J. Kryčer zařídil koupi domu pro školní rekreační účely v Zástřizlech akdyž je dalo družstvo za peníze svých členů do pořádku, koupil si je s určitou slevou sám. Ale to je jen taková maličkost v jeho životě. Ve svých 38 letech je již jednim z nejbohatších lidí HSD. Vprvních volbách,ve svém životopise to, že podniká, však zamlčel.

Ivana Tužinského si vzal k sobě tehdejší předseda HSD Bárta 1.11. 1990 jako hlavního poradce pro věci ekonomické, personální a pro řízení sekretariátu. Sám agent StB, věděl dobře koho má po svém boku. Tužinský byl na kandidátce do městského zastupitelstva, ale byl vyřazen ohledně zpráv o svém udávání ve službách StB v 50. letech, jež se neobešly bez tragických následků. Tento arogantní despotický agent s hulvátským vystupováním, prodělal na podzim 1990, závratnou, přímo raketovou kariéru v HSD, přestože neměl ani náznak sympatií členstva. Nikým nezvolený funkcionář, pouze najmenovaný B.Bártou jako druhý muž Hnutí zastupoval Tužinský předsedu v jeho nepřítomnosti, ale v ekonomických záležitostech rozhodoval naprosto o všem.

HSD získalo v posledních parlamentních volbách 1900000 hlasů. Za tento výsledek dostalo 19 miliónů Kčs. Za komunální volby to pak činilo 1 milión 700 000 Kčs. Šlo tedy o to jakým způsobem tyto peníze zúročit.1 milión a půl dostala pražská Consus (smlouva uzavřena 27.11. 1990). Těch 1 a půl miliónu Kčs bylo použito pro vydávání tiskoviny Demokrat, která však byla zastavena po vyčerpání této částky, protože byla neprodejná. Další částku 1 a půl miliónu dostala firma Liska, jejímž předsedou je major StB dr. František Liška (smlouva uzavřena 30.10.1990), firma Morea (smlouva 22.10.1990), jejímž představitelem je bratr B.Bárty, Jíří Bárta, dostala částku 150 000 Kčs. Zbývající částku a přitom největší pak dostala do nedávna neznámá firma (smlouva 18.1.1991). Po smrti Bárty se otevřela otázka, kde ty peníze jsou. A tu Tužinský jako místopředseda HSD sdělí, že nikdy nezveřejní kam tyto peníze přišly, neboť jde o tzv. „tichá společenství“. Marně na něho naléhali, kde je deset miliónů a podobně. Vždy odpovídal stereotypně, že o této smlouvě věděli pouze dva lidé z celého Hnutí – on a Bárta. Jan Kryčer se přiznal, že mu Tužinský dovolil jako předsedovi nahlédnout do této smlouvy, ale že to odmítl, protože Tužinskému věří. Druhý z čelních funkcionářů předseda zemského sněmu dr. Jaroslav Kubka řekl, že také dostal tuto příležitost, ale že to odmítl, protože mluví ze sna a mohl by to tak vyzradit.

Nicméně po rozpadu, kdy se určitá část funkcionářů nechtěla smířit se situací, která nastala po zvolení Kryčerově, kdy směr Hnutí začal jít výrazně doleva, došlo k ustavení opoziční frakce, která měla název Moravskoslezké hnutí, tato otázka byla nastolena znova. Jeho členové o tom podali informaci jednak prezidentovi republiky a jednak městské prokuratuře v Brně. Městská prokuratura se vyjádřila, že nejsou ujasněné kompetence zda to má řešit ministerstvo kontroly (Kořínková), které se totiž brání tím, že to má řešit prokuratura. Ta ale již nyní signalizuje, že v žádném případě není všechno tak, jak zamýšlel uklidnit voliče J.Kryčer, když telefonoval na prokuraturu a žádal je, aby mu před volební kampaní dali písemně, že je vše v pořádku.

V těchto dnech se však již zjistilo, kam zmizelo těch cca 10 miliónů Kčs. Má je brněnská firma Casibo. Vyjasnuje se také jak je to s ostatními částkami.Firma Liska dostala půjčku na 20%. V podstatě však dosud nevrátila nic. Firma „tiché společenství“ (bratra B.Bárty) – Morea, nevrátila ze 150 000 Kčs také nic. Záhadná firma Casibo je vlastně “ tiché společenství“ také. Proto to tajili. Věc se má tak, že pokud je uzavřeno tzv. „tiché společenství“, tak je to stejné jako kdyby jste peníze té firmě darovali. Oni vám pak ty peníze již vracet nemusí, pouze vám mohou platit úroky. Čili v podstatě, a to by si jeho voliči měli vrýt do paměti, tyto peníze pro HSD již neexistují.

Stalo se sice, že z tohoto „tichého společenství“ se vrátilo 1 milión 600 000 Kčs. Jsou to však pravděpodobně úroky z těch 10 miliónů.HSD své peníze jak vidno prošustrovalo což vyplynulo i z toho, že muselo těsně před volbami zrušit své noviny, protože je nemá z čeho financovat. Tužinský měl v sekretariátu HSD velikou moc, přestože byl nezvolený člověk a pracoval tu jen na půlúvazek. Za rok si vytvořil tři soukromé firmy. Otázkou je do jaké míry jsou tyto firmy propojené s firmami „tichých společníků“, do kterých byly vloženy miliony patřící HSD. Není bez zajímavosti, že všechny tyto jeho firmy mají stejnou adresu. Vzal si do nich i část lidí ze sekretariátu mezi nimiž se nacházejí i další agenti. Ivan Tužinský je ukázkový případ toho, jak konfidenti StB jsou v našem státě hmotně zajištěni, i v případě že pozbudou zdánlivě politickou moc.

Nelze se divit, že J.Kryčer si pospíšil I.Tužinského se zastat, když v jednom ze svých dopisů uvádí, že byl do funkce jmenován poté, až když všechny smlouvy byly uzavřeny. Zodpovědnost se tak má hodit jednoznačně na nebožtíka Bártu. Z termínů smluv však vyplývá, že Kryčer lže. Že by však Tužimský byl tak naivní a nevěděl, že ty peníze těm firmám vlastně daruje!?

Když se HSD rozštěpilo na dvě části a vznikla frakce Moravskoslezkého hnutí, přestoupila do něho řada solidních lidí, ale od samého začátku se do tohoto hnutí infiltroval i Václav Tomis, který byl nejoddanějším Kryčerovým stoupencem. Ten zavlekl toto hnutí do kalných vod Hnutí za sociální spravedlnost a to je pohltilo. Komické přitom je, že Hnutí za soc. spravedlnost si zažádalo o lustrace a pan Tomis to zařizuje. Na to vše by měli myslet lidé, kteří chtějí Moravě pomoci. Měli by ob-zvláště na to myslet nyní, kdy Jan Kryčer kandiduje za HSD-SNS na prvním místě za Jihomoravský kraj. A měli by svůj hlas řádně zvážit, protože není Morava jako Morava. Než rudou Moravu, raději žádnou. @PODPIS = Luboš Vydra