Občanské sdružení Morava krásna zem, která sdružuje občany Slovenska, kteří se hlásí k moravské národnosti nás zve na setkání moravské, české a chorvatské národnostní menšiny na Slovensku.

Pro krátké seznámení s občanským sdružením bychom vám chtěli představit jejich programové cíle:

  1. zachovávať, rozvíjať a propagovať prvky a prejavy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy
  2. združovať občanov, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej menšine na Slovensku a ľudí z celého sveta, ktorí majú pozitívny vzťah k moravským tradíciám i súčasnej kultúre
  3. organizovať podujatia zamerané na prezentáciu Moravy, predovšetkým jej kultúrnych hodnôt, prírodných krás a historických faktov
  4. napomáhať rozvoju vidieka a cestovného ruchu na Morave
  5. iniciovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi slovenských a moravskými subjektmi

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy