31.5.2024 byla na konferenci Perspektivy veřejné správy IV. na FSS MUNI v Brně představena publikace “Morava: zemský ráj, nebo periferie Evropy”. Autorem knihy je Ing. Milan Valenta, který žil 30 let v Německu a Lucembursku. Kniha věcně analyzuje dosavadní vývoj, současný stav a nabízí i výhled pravděpodobné budoucnosti území Moravy.  Toto čtivé publicistické dílo je určeno široké zainteresované veřejnosti, ať už jde o politiky, úředníky, podnikatele, akademiky či aktivní občany. Tomu také odpovídá důraz na výstižnost a přehlednost rozdělením textu do sedmi kapitol. Závěrečný doslov je zároveň rekapitulací uvedené problematiky. Kniha je prvním komplexním shrnutím dostupných stěžejních údajů, obsahující přehled soudobého vývoje teritoria Moravy a Slezska a mnohdy i celé ČR ve středoevropských souvislostech.