JUDr. Ondřej Zelinka, v německojazyčných pramenech Andreas Zelinka ( 23.února 1802, Vyškov – 21.listopadu 1868, Vídeň) byl doktor práv a politik, který roku 1861 nastoupil úřad starosty města Víděň. V této funkci setrval 7 let do své smrti roku 1868.

Narodil se ve Vyškově otci Vrchnímu Ondřeji Zelinkovi jako třetí nejmladší syn ze sedmi dětí. Když mu bylo 8 let umřel mu otec a on finančně zajištěný odešel do Brna k příbuzným. V Brně studoval gymnázium a zde dokončil i studia filosofická. Roku 1821 odešel na vídeňskou univerzitu kde absolvoval 4 roky studia práv. Roku 1829 vstoupil do advokátní praxe už jako doktor práv. Zde se jako koncipient seznámil s tehdejším prezidentem nejvyššího soudního dvora hrabětem Ludvíkem Taaffem. Na upozornění hraběte se stává justiciářem několika panství u Vídně. Při choleře ve Vídni roku 1831 se stal zdravotním komisařem. Rok na to je jmenován advokátem a zakrátko notářem. Roku 1843 se stal ředitelem Severní dráhy. V roce 1848 vstoupil do politiky jako člen městské rady. Nato se roku 1851 stal místostarostou a poté starostou města Vídeň. Ač nebyl ze začátku moc oblíbený, získal uznání vysoké byrokracie. Roku  1864  vážně onemocněl. Zemřel  21 listopadu 1868.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Zelinka