Přátelé, sice nejsem Moravan, etnicky mám Česko-Slovenské kořeny ale narodil jsem se v Novohradsku-Doudlebsku a i proto nyní mohu říct že se zjevně můžeme jako Moravané a Doudlebané můžeme na Čechy dívat z patra viz. obrázek kmenů obývající území ČR.

Moravané zaujímají jako nyní valnou část ne-li celu část Moravy, Doudlebané celou jižní část Čech, jižní a jihozápadní část středních Čech a valnou část Plzeňska a tím i jihozápadních Čech, na Vysočině se pak potkávají Doudlebané s Moravany a Čechové ovládají jen území hl.m. Prahy a sotva polovinu Středočeského kraje.

Kmeny Doudlebanů a Moravanů tak ovládali valnou většinu území ČR.

Bohužel Moravská národnost nyní pod náporem ČR postupně mizí a Doudlebané jsou pouze část území na Rakousko-České hranici v Novohradských horách a podhůří Novohradských hor, máme tak jako historický kmen sotva 1/4 či snad i 1/5 svého historického kmenového území.

Sdílím to proto že mnozí a někteří o Doudlebanech a tím i o mně v této skupině možná pochybovali. Ale Morava má na samosprávu legitimní nárok vycházející z historie a z toho že krajské zřízení je pozůstatek komunistického režimu a že nerespektuje historický vývoj našich zemí, právo lze odvodit i do fungování zemí koruny Svatováclavské kdy Moravské markrabství fungovalo na Českém království více méně nezávisle a jen nás spojoval společný panovník což dokazuje i pozdní zapojení Moravy do Stavovského povstání v Čechách v roce 1619, Morava tehdy rozhodovala zcela nezávisle navíc měla svůj vlastní zemský sněm a zemskou hotovost.

FB Miroslav Frk