Naše země jako genetické srdce Evropy. Mají jedinci shodného příjmení stejného předka? A žijí v domcích a v panelácích na Slovácku potomci Velké Moravy?

Objev DNA a jeho výzkumy rozšířily řadu oborů o nové poznatky. Velký přínos DNA je především pro medicínu a kriminalistiku. Ale její výzkumy také přinášejí své ovoce historii a jejím pomocným vědám. Na našem území probíhá několik výzkumů, které posouvají například hranice dnes oblíbené genealogie o řadu staletí dozadu. Vedle toho je tu snaha odebírat a zkoumat DNA z archeologických pohřebišť. Daří se tak zjišťovat, jaké rituály a rodinné vazby doprovázelo pohřbívání. Prokazovat, že na našem území se třeba vyskytovali i Vikingové. A dokonce se pokusit zjistit, jestli obyvatelé některé oblasti jsou pořád potomky lidí z nejslavnějších epoch. Což by znamenalo, že jejich rody žijí na daném území bez přerušení už kupříkladu jedenáct, dvanáct století. Výzkumy DNA u nás také potvrdily, že i v genetice jsme evropskou křižovatkou a že někdy i obyvatelé sousedních regionů mohou z dávných historických příčin mít jiné převažující složení DNA.

zdroj:http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/318281381940002/