Aktuálním evropským tématem číslo jedna jsou uprchlíci a Islám se svým netolerantním chováním. Všimněte si, jak se k tomu staví Moravané a jak Češi žijící ve společném státě, kterému aktuálně říkáme Česká republika, médii označována pochybně též za jakési Česko. Češi burcují a svolávají všemožné demonstrace, ať už pro ano, či ne. Volají po národních zájmech a obraně svého národa. Své aktivity konají hlavě v Praze.

A co Moravané jak ti se k tomu staví? Jedna demonstrace byla v Brně druhá v Ostravě. „Většina účastníků musela přijet z Česka k nám na Moravu, aby řekli své NE uprchlíkům“. Pokřikovali při tom šovinistické hesla typu „Čechy, Čechům“ a neonacistický odpudivé heslo „Nic než národ“. Je též velmi zarážející jak se k problému uprchlíci na sociálních sítí vyjadřují Češi a jak Moravané. Češi i zde volají po záchraně svého českého státu.

A tu je kořen problému nejen s uprchlíky. Češi vnímají Českou republiku jako svůj stát, češství jako zákon a Česko jako celé Čechy. Pokud nejsi Čech, jsi vnímám jako něco, co zde nemá místo. Češi jsou známí v Evropě svým nacionalismem. Svůj stát vybudovali na tomto principu. Moravané jsou k tomuto, jak to říci a neurazit, vlažní. Česká republika potažmo Česko není vnímána na Moravě tak silně, jako identita,  ke které by se měli Moravané hlásit. Nemají takovou potřebu za české zájmy se tolik bít.

Není bez zajímavosti, že na různých internetových obrázcích či plakátech je vyobrazen většinou sv. Václav a český lev držící v ruce československou vlajku, kterou ČR i proti mezinárodní dohodě neprávem používá a zneužívá jako státní symbol. Ještě jsem nezaznamenal, že by na obrázku byly symboly země Moravy volající po semknutí se k českému národu či státu. Čím dál více se projevuje, že Češi a Moravané nemají společnou ideu za kterou by mohli bojovat. Uprchlíci mohou dočasně spojit zájmy, ale ne sjednotit v celek. Kdyby uprchlíci odešli, prázdnota idejí v jednotu by se opět ukázala ve své nahotě, jako vážný problémem v centralistickém státě.

Současným evropským trendem je také  decentralizace. Politické špičky nejen ČR si to moc dobře uvědomují, ale zuby nehty se proti tomu brání. Zemská identita je i právo na obnovu své země jejího národa a řešit problémy podle vůle lidu dané země. Zemská identita boří centralismus a uniformovanost uvnitř státu. Zásadní otázka je zdali našim politikům záleží na naší kultuře a historických zemí či jen na osobním prospěchu. Svými činy říkají NE a snaží se k nám importovat novou kulturu a hodnoty. Jak dlouho to bude trvat záleží čistě na nás občanech.

Obnovme naše tři země z bohatou kulturou a tradicemi v přirozených historických hranicích Čech, Moravy a Slezska. Braňme hodnoty našich předků, které mám předali, zemské práva a tím i celou společnou republiku. Nic neříkající uniformovanost rozděluje, ale vědomí si vlastní identity a spoluodpovědnost jako přátelství v jednom domě je to, co by nás mělo spojovat.

Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa