Moravané, nedejme se!

Naše trpělivost již jest v koncích a když se nám nyní na hrdlo sáhá, musíme se ozvat. Tedy proto jsme po staletí statkem i krví bránili samostatnost svého milovaného markrabství Moravského, abychom teď samochtíc podložili několika pánům v Praze svou šíji? Ze samostatných Moravanů mají se tedy stát pohůnci, kteří by několika křiklounům zapřáhli se do vozu a pomáhali rozmnožovat jejich vítězoslávu? Mrzkostí jest poroba před Hospodinem a my neradi rozmnožovali bychom pocit historických porobenců! Dočetli jsme se v novinách, že v Praze měli už hotový plán, jak si nás zapřáhnou a že už počítali sáhat rukama až do Vídně, aby tam v kruzích rozhodných plán ten udali. Z Vídně pak docházely už zprávy, že se skutečně k podobnému něčemu schyluje a tak jsme pospíšili si u nás a poslali samému císaři a markraběti našemu přípis prosebný, aby nikdy tomu nepřipouštěl, co by samostatnosti naší mohlo být na újmu.

A byli bychom také blázni!

… Pamatujte si že leží Morava na východ od Čech a že tedy časněji u nás vstáváme než u Vás; a tuť bych rád viděl toho Pražáka, který by si na Moravana přivstal! Moravané, nedejme se!

Z. Troubka od Kojetína, 8. ledna 1870, zveřejněno v periodiku Moravan, 11. ledna 1870

příspěvek zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa