Pan Zbyšek Šustek při svém studiu dobových informací o vzniku Československa v Národních Listech se mimo jiné setkal s tím, že nás Moravany považovali novináři v prvních letech po vzniku republiky zcela rovnoprávné s Čechy a Slováky.