Morava je krásná země, kterou dnes na mapě Evropy nenajdete. O tom proč tomu tak je, bylo již mnoho napsáno. Dnes v čase vládních a evropských krizí jsou občané Moravy různými českými organizacemi oslovováni, aby jezdili na demonstrace do Prahy a přidali se k českému národnímu obrození za obnovu českého státu. Je velký omyl si myslet, že v Praze se bojuje za Moravu.

NIKDY tomu tak v historii nebylo a v budoucnu nebude. Je třeba si uvědomit, že pomoc nepřijde z Prahy. Naopak Praha a český vyhrocený nacionalismus uvrhl zemi Moravu a moravský národ do stavu zákonného bezpráví.

Čeští obrozenci již v 19.století žádali Moravany o pomoc proti germanizaci. Ujišťovali, že Moravě zůstane její autonomie, slibovali hory doly, aby dosáhli cíle. Když ho dosáhli, porušili všechny své sliby dané Moravanům. Dnes díky českému pražskému centralismu je země Morava vymazána z mapy a existence moravského národa je popírána.

Moravané si přejí obnovit svou zem s její tisíciletou samosprávnou tradicí od r. 822 až do r. 1949. Za tento cíl musí bojovat doma na Moravě nikoliv v Praze. Praha je až závěrečný díl cesty. Nebude to lehké a bude to dlouhá cesta.

JAK NA TO?

– podporovat moravský národní zemský patriotismus

– ctít a rozšiřovat naše moravské zemské symboly (vlajku a hymnu)

– volit politiky (osobnosti), kteří odmítají pražský centralismus

– nebát se veřejně ukázat, že jsme Moravané a naše země Morava NENÍ žádné Česko alias Čechy

– poznávat moravské dějiny a svébytnou moravskou kulturu

Moravanky a Moravané,

Česká republika nemá zájem rozvíjet naši moravskou zem ani národní identitu jako tomu bylo například za Rakouska-Uherska. Naopak česká státní mediální mašinérie vede k jednomu cíli. Udělat z občanů jeden unitární český národ a z naší země Moravy východ jejich Česka. Jak bude naše země Morava vypadat za 20 – 30 let záleží jen na nás občanech Moravy.

PAMATUJME na slova Karla staršího ze Žerotína velkého Moravana, který popisuje svůj pohled na Čechy:

„Zdaliž oni nejsou, kteří nám svobod našich závidí? Zdaliž oni nejsou, kteří nás opanovati a sobě podmaniti obmýšlejí, aby sami hlavou a my ocasem království zůstávali? Nebo jakkoli se pěkně staví, jakkoli lahodná slova od sebe dávají, jakkoli mnohým a upřímným přátelstvím se zakazují, nic není, já je znám a vím, že kdekoli mohou a příčiny dostanou, všude námi zadní kouty rádi vymetají.“

Za naši zem Moravu a Moravský národ má smysl se bít.

Antonín Ševčík, signatář deklarace moravského národa