Moravská národnostní menšina na Slovensku (slovensky Moravská národnostná menšina) je označení obyvatel Slovenska, kteří se hlásí k moravské národnosti. Slovensko oficiálně uznává status moravské národnosti jako národnostní menšiny, odlišné od české národnostní menšiny. V posledním slovenském sčítání lidu sčítací formulář obsahoval moravskou národnost výslovně předvyplněnou (spolu s ostatními národnostmi Slovenskem uznaných národnostních menšin).

Podle výsledků slovenského sčítání lidu žilo v roce 2011 na Slovensku 3 286 osob deklarujících moravskou národnost (0,1 % celkové populace), a to především v  Bratislavském (966 osob) a Trenčínském kraji (540 osob). Moravská národnostní menšina je sedmou nejpočetnější národnostní menšinou na Slovensku, po maďarské, rómské, české, rusínské, ukrajinské a německé. Početně přesahuje menšinu polskou, ruskou, bulharskou, chorvatskou, srbskou a židovskou.

Podle sčítání lidu v roce 1991, kdy se poprvé začala ve slovenských sčítáních lidu moravská národnost uvádět, se k ní hlásilo 6 037 osob. V následujícím sčítání lidu v roce 2001 se na Slovensku k moravské národnosti hlásilo 2 348 osob.