Na webovém portálu  Občanský týdeník s podtitulem noviny občanů bez mediální a politické mafie se 31.8.2017 objevila informace, vypovídající o neuvěřitelném šovinismu pana šéfredaktora ve vztahu k nám Moravanům, o odebrání redakčního práva na vkládání článků na jeho webový portál panu Antonínu Ševčíkovi. Pan Antonín Ševčík, jako člen Moravské národní obce, signatář Deklarace moravského národa a spolupracovník Moravské národní iniciativy a především jako hrdý Moravan publikuje výhradně slušné a věcné články a příspěvky, ze kterých vyznívá především jeho vřelý vztah k Moravě.

Právo na odebrání redakčního práva panu šéfredaktorovi určitě nikdo zpochybňovat nebude, ale jeho zdůvodnění svědčí o jeho absolutní neznalosti Ústavy ČR a Základní listiny práv a svobod, která je její součástí. Naopak pan šéfredaktor může být obviněn z porušení Listiny základních práv a svobod, kde v Hlavě první, čl.3 je uvedeno:

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Ing. Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

Informace z webu Občanský Týdeník

Z titulu pravidel pro publikování v Občanském Týdeníku a z titulu šéfredaktora bylo odebráno redakční právo na vkládání článků Antonínu Ševčíkovi s pseudonymem Tonda z Moravy.

  • Podmínky pro publikace jsou jasně stanoveny, že autor a jeho příspěvky nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky
  • Jmenovaný je členem spolků a hnutí, které organizovaně působí a publikují v rozporu s Ústavou České republiky proti republice a zakládají důvodné podezření z trestné činnosti pro České republice a svou činností toto naplňuje…. a to podle § Tr. zákona
  • 309 Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

  • 310 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  • b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  • c) způsobí-li takovým činem škodu
  • d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
  • e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

http://www.obcansky-tydenik.cz/odebrani-redakcniho-prava-antonin-sevcik-tonda-z-moravy/