Nikdo z Čechů nemůže vědět, jak se cítí Moravan. Potomek slovanských rodů, zemi jejichž předků náleží tisíce let známé i když utajované slavné dějiny. Nebylo na našem území většího a mocnějšího územního útvaru, než je Velká Morava, rozprostírající se od Labe po Viszlu, Dyji a Dunaj. Oproti všeobecně přijatým manipulacím, moravský kníže Sámo nebyl „franský kupec“ a „víru, vzdělanost a písmo“ nepřinesli na Moravu Cyril a Metoděj, to vše jsme tu měli již přinejmenším stovky let předtím, ale nejspíš mnohem déle!

Dějiny národa Čechů začínají teprve tam, kde končí dějiny Velké Moravy. Přesto dnes nemají potomci Moravanů v samosprávě ani své území, oficiálně neexistuje dokonce ani Moravská národnost. Moravan ale není Čech! I Češi určitě potvrdí, že mentalita Moravanů je úplně jiná. Moravané mají, jako západní Slované, úplně jiné myšlení, než Češi. Mají jiné priority, jiné životní cíle. Oproti téměř čistému „racionalismu“ Čechů u nich mnohem častěji převažuje spiritualita. Jsou duševně i duchovně mnohem blíže Slovákům, Rusům a ostatním východním Slovanům, než západní populaci, mezi kterou lze řadit i materialisticky zaměřené Čechy.

Pokud Čech hovoří o Češích, většinou tím myslí, tak nějak, samo sebou, i Moravany a Slezany. Moravané to tak ale nevidí a zmínka o jejich „rovnoprávném“ národě jim v důležitých momentech chybí. Když oni mluví o Češích, myslí opravdu jenom Čechy. Čeští politici tento problém často bagatelizují, ale tak jako existují jasně vnímané a prokazatelné rozdíly mezi Čechem, Polákem a třeba Rusem, tak je tu i významný rozdíl mezi Čechy a Moravany.

Skutečný původ Čechů, je úplně jiný než původ Moravanů a je záměrně tajený, ostatně jako vše ohledně dějin slovanských národů. Prapředek Čechů, známý „Praotec Čech“ velmi pravděpodobně přišel s rozsáhlou družinou a bratrem Lechem i se svými otroky na naše území z území nynějšího Chorvatska, kde se jeho přítomnost stala nevítanou. Bratr Lech později pokračoval na území dnešního Polska.
Dějiny Čechů nemají tedy s Moravany, kteří v té době již na našem území dávno žili, nic společného. Dokonce si myslím, že v souladu s Biblickým konceptem je konečná likvidace slavného a kdysi mocného moravského národa skrytým úkolem Čechů, o kterém oni sami sice netuší, ale svou nenasytností, hloupou pýchou a ignorantstvím jej ochotně uskutečňují.

Ptáte se, a co společný jazyk?! To už je skutečný paradox … „Čeština“ je JAZYK MORAVSKÝ, který byl kodifikován podle Bible Kralické a převzat jako spisovný jazyk i pro území Čech!
Zemské územně správní uspořádání České republiky bylo po více než osmi stech letech protiprávně zrušeno komunistickým režimem v roce 1949. Chceme ho zpět !!

Z knihy J. Grobcové, signatářky Deklarace Moravského národa Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása