Moravské hvězdy v období adventu zdobí mnoho kostelů, domů a místností po celém světě. I když se stále častěji objevuje i v zemi, která ji dala jméno, mnohem známější a rozšířenější je především v Německu a Severní Americe, kde snad není jediného domu, kde by alespoň malá hvězda nezdobila vrchol vánočního stromečku. Kromě krásného až magického tvaru je s moravskou hvězdou spojen také pozoruhodný příběh jejího vzniku.

Když se na dveřích domu hraběte Nicolause Ludwiga von Zinzendorfa ozvalo klepání, ten již věděl, kdo přichází. Venku stálo několik členů evangelické Jednoty bratrské v čele s Christianem Davidem. Požádali ho, jestli by se na jeho panství v Horní Lužici nemohli usadit. Zbožný Zinzendorf, který se vzdal vysokého postavení u dvora, aby se mohl řídit svým náboženským přesvědčením, souhlasil a nechal je žít na své půdě. Dne 17. června 1722 pokáceli Moravané první strom a začali stavět dům. Nakonec pojmenovali svou vesnici Herrnhut ( Hut des herren, ochrana Páně ) neboli Ochranov. O dva roky později už David, kterého nazývali moravským Mojžíšem, přivedl ze Suchdola nad Odrou do již založené osady prvních deset bratří.

A kde se v Herrnhutu vzala moravská hvězda ? Původ moravské hvězdy má překvapivě jen málo něco společného s adventem nebo Vánocemi. Jsou spojeny se zálibou v oslavách a výzdobě a tak již v roce 1747 je zmínka o barevných hvězdách, které byly rozsvíceny v oknech budov v moravské obci Herrnhaag poblíž Frankfurtu.

O přesném tvaru těchto hvězd není nic známo a není vůbec jisté, zda tyto rané hvězdy mají co do činění s dekorativními hvězdami o století později. Moravské hvězdy jsou ve skutečnosti spojeny s výukou matematiky ve škole, kde se studenti učili kreslit a vytvářet geometrické tvary. Jedním z obrazců byla pyramida. V moravské internátní škole v německých Nieskách žáci praktikovali výrobu tvarů z papíru. Tvar protáhlé pyramidy musel inspirovat učitele geometrie a studenty, aby slepili papírové pyramidy dohromady a vytvořili nový tvar, a to hvězdu. Ta se ujala a od roku 1821 byly hvězdy používány jako slavnostní dekorace.

A ten vzpomínaný advent ? První popis hvězdy vytvořené speciálně pro Vánoce pochází z roku 1867, kdy Hermann Bourquin udělal papírovou hvězdu pro své rodiče v Herrnhutu. Koncem 19. století se hvězdy rychle rozšířily do okolního prostředí.  Rodiny vyzdobily své domovy hvězdami a netrvalo dlouho, než se hvězdy dostaly do kostelů. Jak rostla poptávka po hvězdách, podnikaví Moraváci začali vyrábět hvězdy na komerční bázi. Nakonec se sériové produkce hvězd ujal obchodník Pieter Hendrik Verbeek a v roce 1897 zahájil v Herrnhutu výrobu.

V městečku byla vybavena místnost, kde ženy lepily hroty a připevňovaly je na kovové podpěry. Verbeek si dokonce nechal patentovat svůj nápad spojit body jejich posunutím na prefabrikovaný kovový rám. Po svátcích by se hvězdy daly snadno rozebrat a uskladnit. V roce 1925 Verbeek spojil  hvězdné body přímo mezi sebou svorkami a vnitřní kovový rám se stal nepotřebným. O dva roky později byly kovové podpěry na hrotech nahrazeny kartonovými a od té doby se hvězda změnila jen velmi málo.

Dnes je moravská hvězda k vidění všude a hlásá naději Adventu. Zatímco jsme nejvíc obeznámeni s bílou hvězdou, první hvězda měla střídavě červené a bílé body. Hvězdné barvy také zahrnovaly červenou a žlutou, bílou a žlutou a žlutou „třesk“ s červeným středem.

Světlo ve tmě září a temnota ho nepřekonala. Toto je poselství adventní hvězdy, která také ukazuje na Ježíše, který řekl: Já jsem jasná jitřní hvězda. Je to hvězda slibu, hvězda naplnění a hvězda naděje.

Více o moravské hvězdě se můžete dozvědět na webu moravskahvezda.eu, kde si ji také můžete objednat.

Zdroj : https://zpravyzmoravy.cz/moravska-hvezda-puvodne-geometricka-pomucka-dnes-o-adventu-zari-po-celem-svete/