Po roce 1989 se lidé svobodně hlásí ke své národnosti. K té moravské se při sčítání lidu roku 1991 přihlásilo na 1 360 000 obyvatel, roku 2001 asi 380 000 obyvatel, v roce 2011 na 600 000 lidí. Je to nejpočetnější národnost po národnosti české. V 90. letech minulého století byla moravská národnost zapisována na vysvědčení, než byl údaj o národnosti vypuštěn.

Definic národa je mnoho a jazyk není jediným kritériem. Jak by se na jazykové definice národa dívali Australané, Švýcaři a Rakušané? I Židé jsou národem i náboženstvím, někdy je určující příslušnost náboženská, jindy národní.

Učitel národů Jan Amos Komenský se označoval za Moravana. Lékař Jan Hertod v knize o luhačovických pramenech Karabáč na tartarus moravský vydané roku 1669 nazval místní jazyk jako moravský. Při svěcení kaple v Račicích na Vyškovsku 1773 byla přednesena dvě kázání, jedno v moravském a druhé v německém jazyce. Místní slovanský jazyk na Moravě byl do počátku 20. století uváděn jako moravský.

V období první republiky nebyli Češi a Slováci uznáni za národy, ale za dvě větve národa československého. Ale i Československo použilo moravskou národnost, když se to hodilo. Při připojení německého Hlučínska roku 1920, což bylo území Opavského vévodství, jež bylo původně součástí Moravy a k Slezsku bylo počítáno až od 17. století, uvedlo jako důvod připojení k Československu, že obyvatelé jsou Moravané, v místní řeči Moravci.

V Černé Hoře se obyvatelstvo hlásí k národnosti srbské či černohorské a neodlišuje je jazyk ani náboženství. Ve Skotsku se hlásí ke skotskému národu, byť hovoří anglicky a jsou protestanti jako Angličané. Slovensko uznalo moravskou národnost při sčítání lidu i účastí jejího zástupce ve výboru pro národnostní menšiny Rady vlády Slovenské republiky.

Občas se objeví popírači moravské či slezské národnosti. Nacistické Německo neuznávalo slezskou národnost a řadilo Slezany k Němcům. Po roce 1948 byli Rusíni řazeni mezi Ukrajince. Za Uherského království do roku 1918 úřady včlenily Slováky do maďarského politického národa. Ale přihlášení se k národnosti je sebeurčením člověka, vyjádřením jeho svědomí a výrazem jeho lidství.

Zdeněk Koudelka, signatář Deklarace moravského národa